MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiş olup https://fazilettakvimi.com/ adlı internet sitesi veya Fazilet Takvimi adlı mobil uygulama üzerinden vermekte olduğunuz sipariş için tarafınıza sunulmaktadır.

*Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Madde 15/1-ğ bendi uyarınca Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler’de cayma hakkı kullanılamamaktadır.

MADDE 1- TARAFLAR

SATICI
Unvanı: ÇAMLICA BASIM YAYIN VE TİCARET A.Ş
Adres: Bağlar Mah. Mimar Sinan Cad.No:52 Güneşli Bağcılar/İstanbul
Telefon: 0212 657 88 00
E-Mail:
Mersis No: 02280636011500016

ALICI
Tüm üyeler: Çamlıca Basım Yayın Tic. A.Ş. Firmasının e-ticaret mağazası www.camlicakitapdijitalkutuphane.com’a üye olup alışveriş yapan tüm alıcılar. (Bundan sonra alıcı veya müşteri olarak anılacaktır).

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu sözleşmenin konusu; Satıcı’nın, https://fazilettakvimi.com/ internet sitesi veya Fazilet Takvimi mobil uygulaması üzerinden Alıcı’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerini saptamaktır. Alıcı, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli tüm ücretleriyle beraber ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini kabul eder.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN TEMEL ÖZELLİKLERİ, ÖDEME BİLGİLERİ VE TESLİMAT
a. Ürünlerin özellikleri, İnternet Sitesi’nde/Uygulama’da yer almaktadır. Ürünün temel özellikleri hem ürünün ilanının yer aldığı ilgili sayfada, sipariş özeti sayfasında ve aşağıda yer almaktadır.
b. Listelenen ve İnternet Sitesi’nde/Uygulama’da ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
c. Sözleşme konusu ürünlerin tüm vergi ve ücretler dâhil satış fiyatı aşağıdaki gösterilmiştir.
(SEPET BİLGİLERİ)
d. İşbu sözleşme kapsamında satış işlemi gerçekleştirilen ürünler dijital içerik şeklinde olup herhangi bir maddi ürün teslimatı yapılmamaktadır. Satışı gerçekleştirilen ürünlerin teslimat şekli dijital içeriğin kişilerin üyelik hesaplarına tanımlanmasıyla gerçekleştirilir.
e. Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından ödeme yapılamaz veya yapılan ödeme banka tarafından iptal edilirse, Satıcı teslim yükümlülüğünden kurtulur.
f. Sözleşme konusu her bir ürün, edimin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile makul süre zarfında Alıcı’ya teslim edilir. Belirtilen yasal süre içerisinde ürünlerin Alıcı’ya teslim edilememesi durumunda, Alıcı’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.
g. Ödemeler; Kredi Kartı veya Banka Kartı yolu ile güvenli ödeme yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilir.

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER
a. Alıcı; Satıcı’ya ait İnternet Sitesi’nde/Ugulama’da sözleşme konusu ürünler temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, mevzuatta öngörülen gerekli tüm bilgilendirmenin yapıldığını ve bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
b. Satıcı sipariş konusu içerikleri eksiksiz ve Alıcı’nın site veya uygulama üzerinden ulaşılabilir nitelikte, işin standartlarına uygun bir şekilde ifa etmeyi ve ifa sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi kabul ve taahhüt eder.
c. Satıcı’nın İnternet Sitesi’nde/Uygulama’da kullandığı görünüm, tasarım, yazılımı ve İnternet Sitesi/Uygulama içerisindeki metin, görsel, diğer tüm içerikler, satışa sunulan ya da satışı gerçekleştirilen dijital içerikler veya ürünler, logo, marka, know-how vb. tüm telif hakları saklı olup kullanılması, çoğaltılması, yeniden işlenmesi veya yayınlanması yasaktır.
d. Alıcı, sözleşme konusu ürünlerin teslimatı için işbu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürünlerin bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarından iptal edilmesi halinde, satıcının sözleşme konusu ürünlerin teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul eder.
e. Alıcı; internet sitesine veya uygulamaya üye olurken verdiği, ön bilgilendirme formu ve işbu mesafeli satış sözleşmesinde bulunan bilgilerin doğru olduğunu, aksi takdirde meydana gelebilecek her türlü zarardan sorumlu olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.
f. Kişisel verilere ilişkin yükümlülükler, İnternet Sitesi’ne/Uygulamaya üyelik aşamasında kabul edilen KVK Aydınlatma Metni hükümleri çerçevesinde yerine getirilecektir.
g. Sipariş konusu ürünlerin ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hallerde Satıcı’nın bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade etmesi zorunludur.
h. Satıcı’nın ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesinde yer alan yükümlülüklerinin mücbir sebepler ya da kendi kusurundan kaynaklanmayan sebeplerle yerine getirememesi halinde sorumluluğu bulunmamaktadır.

MADDE 5- CAYMA HAKKI
a. İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Alıcı; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, malı teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Alıcı, işbu sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.
b. Cayma hakkının kullanılması için Alıcı tarafından 14 (on dört) günlük süre içinde Satıcı’ya, yukarıda belirtilen elektronik posta ile veya telefon yoluyla müşteri hizmetlerine bildirimde bulunulması ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin hükümleri çerçevesinde, ambalaj ve içeriğinin hasar görmemiş ve Alıcı’nın kullanımıyla Satıcı tarafından tekrar satışa sunulabilir niteliklerini kaybetmiş olması gerekmektedir.
c. Söz konusu ürünlerin bedeli Alıcı’nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde Alıcı’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden yapılır.

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK HALLER
a. Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler; hızlı bozulan ve son kullanma tarihi geçen ürünler, tek kullanımlık ürünler, Alıcı’nın kusurlu kullanımıyla Satıcı tarafından tekrar satışa sunulabilir niteliklerini kaybetmiş, kopyalanabilir her türlü yazılım ve programlardır. Alıcı, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir. Ayrıca, her türlü yazılım ve programlarında, DVD, DIVX, VCD, CD, MD, videokasetlerde, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemelerinde (toner, kartuş, şerit ve benzeri) ile kozmetik malzemelerinde cayma hakkının kullanılabilmesi için ürünlerin ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır.
b. Ayrıca Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca;
1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
2. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler,
3. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler,
4. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler,
5. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler,
6. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler,
7. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler,
8. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler,
9. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler,
10. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamayacaktır.

MADDE 7- TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
Alıcı, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 8- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
a. Alıcı, sözleşmeye ilişkin herhangi bir uyuşmazlık halinde Satıcı ile iletişime geçerek uyuşmazlık konusu durumun çözüme kavuşturulmasını talep edebilir. Satıcı, bu konuyu tarafların menfaatleri çerçevesinde çözüme kavuşturmaya çalışacaktır.
b. Alıcı; sözleşmeden doğan ihtilaflardaki başvurularını, mevzuat dâhilinde her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar çerçevesinde Alıcı’nın ürünleri satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

MADDE 9- MÜCBİR SEBEPLER
a. Sözleşmenin imzalandığı tarihte, mevcut olmayan ya da öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmelerini veya bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (terör, savaş, doğal afet, ayaklanma, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza, değişen mevzuat hükümleri ve bunun gibi durumlar) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa bu durumu derhal bildirecektir.
b. Alıcı siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünlerin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini Satıcı’dan talep etme hakkına sahip olacaktır. c. Mücbir sebeplerin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. Mücbir sebep durumu 30 (Otuz) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

MADDE 10- BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ
İşbu sözleşme kapsamında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, elektronik posta aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın ve resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 11- YÜRÜRLÜLÜK
11 (On Bir) maddeden ibaret bu sözleşme, taraflarca okunarak, işlem tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle kabul edilmiş ve akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

SATICI: ÇAMLICA BASIM YAYIN VE TİCARET A.Ş

ALICI:

Tarih: …….…/……../…….