Teknolojik imkânlar dâhilinde uydu üzerinden veya matbu haritalar kullanılarak koordinatların tespit edilmesi Vakitler Nasıl Hesaplanıyor? 1 2 Saat diliminin tespit edilmesi 3 Şehrin klimatolojik ve jeolojik (sıcaklık, nem, basınç) unsurlarının tespit edilmesi 4 Yaz / kış saati uygulaması olup olmadığının tespiti 5 Hesaplanan şehrin yüksekliği ve insanların meskûn olarak yaşadıkları en yüksek yer (bina vb.) tespit edilerek hesaba ilave edilmesi 6 Şehrin doğu-batı-kuzey-güney noktaları tespit edilerek arazi yayılımını kapsayacak şekilde sabit temkinin kullanılması